...s námi od nápadu po platnou ochranu kdekoli na světě.

Patenty, užitné vzory …

Patent

Ochrana vynálezů… Více informací

Užitný vzor („malý patent“)

Ochrana technických řešení… Více informací

Topografie a Dodatková osvědčení

Více informací

Rešerše na stav techniky

Pro poznání aktuálního stavu techniky, platných práv třetích osob, atd. Více informací

Ochranné známky a Design

Ochranná známka

Ochrana označení, které… Více informací

Průmyslový vzor

Ochrana vnějšího vzhledu výrobku… Více informací

Označení původu/zeměpisné označení

Ochrana názvu zeměpisné oblasti, určitého místa nebo země… Více informací

Rešerše na práva na označení

Slouží ke včasnému nalezení případně konfliktních práv třetích osob… Více informací

O nás

Naše společnost patentových zástupců byla založena v roce 2022 spojením 4 samostatně podnikajících fyzických osob, z nichž 3 jsou dlouholetými patentovými zástupci, Evropskými patentovými zástupci a zástupci před Úřadem pro duševní vlastnictví Evropské Unie, dříve Úřad pro harmonizaci na vnitřní trhu (OHIM). Počátek praxe v oblasti duševního vlastnictví tak sahá až do r. 1973.

Naše společnost patentových zástupců poskytuje komplexní služby v oboru duševního vlastnictví od prvotní analýzy zadání, přes vytvoření podkladů pro přihlášení až po vyřízení ochranných práv, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím široké sítě dlouhodobě spolupracujících zahraničních zástupců, a to jak v Evropě, tak Asii, Severní i Jižní Americe, Austrálii a Africe.

Kontakty

Dobroslav Musil

patentový zástupce
ÚPV ČR, EPO, EUIPO

Mob.: 603 517 013
Tel.: 545 424 917
E-mail: musil@patent-musil.cz

Jitka Jungová

administrativa a ekonomika

Mob.: 603 232 488
Tel.: 545 424 916
E-mail: jungova@patent-musil.cz

Roman Buček

patentový zástupce
ÚPV ČR, EPO, EUIPO

Mob.: 608 180 572
Tel.: 545 424 918
E-mail: bucek@patent-musil.cz

David Haleš

patentový zástupce
ÚPV ČR, EPO, EUIPO

Mob.: 736 140 773
Tel.: 545 424 919
E-mail: hales@patent-musil.cz

Petr Mikel

patentový zástupce
ÚPV ČR, EUIPO

Tel.: 545 424 918
E-mail: mikel@patent-musil.cz

Alena Bendová

administrativa a účetnictví

Tel.: 545 424 915
E-mail: bendova@patent-musil.cz

Vlasta Ševčíková

zahraniční styk, překlady

Tel.: 545 424 922
E-mail: sevcikova@patent-musil.cz

Dobroslav Musil a partneři s.r.o.

Zábrdovická 917/11b
615 00 Brno
DIČ: CZ14092638

DS: 757zw5x